Välkommen till SFMOI

Välkommen till SMFOI undersökningen
Svenskarna med funktionsnedsättning och internet

SMFOI-undersökningen handlar om hur personer med olika funktionsnedsättningar använder internet och om de upplever svårigheter

Genom vårt datavisningsvertyg kan man filtrera och kombinera data för att få ut resultat inom specifika områden

Vänster pil
Höger pil

Välj en del av SMFOI undersökningen för att se resultaten